Integrovaná politika kvality a enviromentu

Vedení společnosti se v rámci vyhlášení integrované politiky kvality a environmentu zavazuje:

 

 • nabídnout kvalitní výrobek za odpovídající cenu, schopnou zaujmout zákazníka i v dnešní velké nabídce těchto produktů. Dále komplexností nabídky, flexibilitou dodávek výrobků a kvalitní montáží s osobním přístupem vytvořit zákazníkovi nejlepší nabídku
 • důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k realizaci výroby a montáže plastových oken a environmentálním aspektům společnosti
 • udržovat a zlepšovat systém řízení dle norem ISO 9001 a ISO 14001
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování ochrany životního prostředí, stanovit každoročně cíle kvality a environmentu a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje
 • rozvojové záměry a investice přednostně orientovat na procesy s minimálním vlivem na životní prostředí, s důrazem na schopnost vyhovět nejen platným, ale i očekávaným předpisům a normám ochrany životního prostředí
 • trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality a ochrany životního prostředí
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit stálou kvalitu svých výrobků a realizaci  své environmentální politiky
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, spolupracujícími organizacemi, zákazníky‚
  a veřejností o chování k životnímu prostředí,
  a zajistit rychlou a věcnou reakci na vyslovené podněty a obavy
 • při realizaci výroby a montáže plastových oken používat technologie a materiály co nejméně zatěžující životní prostředí
 • předcházet vzniku havarijních situací
 • procesy efektivně řídit a neustále zlepšovat. Potřeby našich zákazníků přijímat jako podněty pro vývoj našich výrobků.

Aktuality

AKCE 2017- vrata a dveře HORMANN

S platností od 1.3.2017 bude nová akce na výrobky HORMANN.

vice aktualit

volejte: (+420) 608 953 734

e-mail: info@nouemont.cz

Výroba plastových oken a dveří z kvalitních profilů ALUPLAST. Ocelové konstrukce, kovovýroba.
Pražská 1967, 274 01 Slaný, (+420) 608 953 734, info@nouemont.cz